country road with a field country road with a field smaller

Fundacja

Simkha Dom

Radość z powrotu do domu...

Witaj w Simkha Dom

Alija nadzieją i drogą do nowego życia w Izraelu.

O Nas

Pomoc tym którzy chcą dotrzeć do "Domu - Izraela" z wielką "Simkha - Radością".

Olim

...to Ci, którzy chcą pojechać do domu - Izraela i osiedlić się tam na stałe.

Sprawiedliwi

...Wśród Narodów Świata to Ci, którzy "kładąc życie własne i swoich najbliższych" ratowali Żydów podczas Holocaustu, dając im schronienie, pożywienie oraz inną pomoc.

Darowizna

"Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi." 1 Mojż. 12:3

Wydarzenia

Olive Tree

Kalendarz

Olive Tree

W sprawie Sprawiedliwych i Izraela

Alija Histori

Historia Aliji

X

Olive Tree

Kalendarz

Subscribe to our mailing list

* indicates required
/ ( mm / dd )

Please select all the ways you would like to hear from Foundation Simkha Dom:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

X

Olive Tree

W sprawie Sprawiedliwych i Izraela

Dnia 18 września 2017 roku odbyło się w Warszawskim ZOO wręczanie kolejnych odznaczeń imienia Antoniny i Jana Zabińskich. Otrzymały je siostry Franciszkanki, Natalia Jakoniuk wraz z rodziną oraz pośmiertnie - rodzina Kawczyńskich. Odznaczenia były przyznawane przez organizację From the Depths Polakom, którzy ze względów formalnych nie otrzymali ich od Muzeum Yad Vashem. Na spotkaniu były obecne delagacje rząódw izraelskiego, polskiego, amerkańskiego oraz brytyjskiego. Zapraszamy do wysłuchania jednego z przemówień w sprawie Polskich Sprawiedliwych oraz Izraela. Wiadomość 1 Wiadomość 2

X

Alija Histori

Historia Aliji

NAWIĄZUJĄC DO HISTORII NOWOŻYTNEJ ALIJI CZĘŚĆ 1. W roku 1841 Żydzi zakupili w ziemi Izrael pierwszy gaj pomarańczowy. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był rabin Cwi Kalieszer, który popierał, jak na owe czasy odważny pomysł emigracji Żydów do Izraela. Pomysł ten był sfinansowany przez brytyjczyka Sir Mosesa Montefiore. W latach 1841-56 liczba żydowskich mieszkańców Jerozolimy zwiększyła się od 500 osób do ponad 5 tysięcy. W 1870 roku mieszkało tam już około 14 tysięcy Żydów i wkrótce stali się oni większością w tym mieście. W 1870 roku Żydzi z francuskiej organizacji Alliance Israelite Universelle wykupili mały obszar ziemi rolnej i założyli tam szkołę rolniczą. Nazwali to miejsce Mikwat Israel i zaczęli tam przybywać głównie Żydzi z Europy Środkowej oraz Wschodniej ( zwłaszcza z obszaru Rosji). W 1879 roku organizacja zakupiła kolejny obszar ziemi w pobliżu Jaffy. Utworzono tutaj pierwszą współczesną osadę rolniczą o nazwie Petach Tikwa („Drzwi Nadziei”) i powstała tutaj pierwsza nowoczesna szkoła religijna. W 1880 roku przybyła nowa fala uchodźców żydowskich z Jemenu. Oblicza się, że w roku 1880 żyło w ziemi Izrael 40 tysięcy Żydów.

Alija

Sunset Photo

Co Oznacza?

Alija to termin hebrajski עלייה, znaczący dosłownie: wstępowanie czy wznoszenie.

Słowo to posiada kilka znaczeń: emigrację Żydów do Izraela, pielgrzymkę do Jerozolimy (z okazji trzech świąt pielgrzymich: Pesach, Szawuot, Sukot) lub wezwanie do publicznego czytania Tory w synagodze.

W pracy naszej Fundacji ALIJA to pomoc w powrocie ludności żydowskiej rozproszonej po całym świecie do DOMU - do powstałego w 1948 roku Izraela. Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby ten często niełatwy proces przejscia przez zmianę miejsca zamieszkania, pracy, otoczenia, zostawienia tego co znane był radosnym, pełnym nadziei wejściem w nową rzeczywistość, rodzącym głębokie pragnienie zjednoczenia się ze swoimi rodakami... z państwem, z jego historią przeszłą i teraźniejszą.

“Alija dla mojej rodziny oznacza powrót do moich korzeni i do ziemi moich przodków.”

Anna

“Alija to zjednoczenie z moją rodziną, która jest już w Izraelu, nie mogę się już doczekać.”

Aleksander

“Chcemy żyć w Izraelu pomiędzy ludźmi z naszego narodu.”

Roma

“Alija to powrót do domu.”

Dima

“Robiąc aliję rozpoczynam nowe życie.”

Irena

“Chcemy żyć i umrzeć w Izraelu, pośród swojej rodziny.”

Piotr i Irena

City Crossroads Izrael

Dlaczego?

Jest też wiele praktycznych powodów, dla których powracjący Żydzi osiedlają się w Izraelu:

 • Jest to nowoczesne, bardzo dynamicznie rozwijające się państwo, dające wiele możliwości rozwoju indywidualnego, oraz wkładu osobistego w jego wzrost.
 • Zapewnia bardzo dobrze rozwiniętą opiekę socjalną i zdrowotną.
 • Prezentuje wysoki poziom edukacji, szanowanej zarówno w Izraelu, jak i na arenie międzynarowej.
 • Pozwala na bycie wśród tych, których cechuje podobny sposób myślenia i działania.
 • Stwarza przyjazne warunki do rozwoju duchowego.
 • Jest DOMEM dla Żydów w świecie rosnącego antysemityzmu.

“Podczas 2000 lat przebywania na obczyźnie Żydzi wołali do Boga w modlitwach o powrót do swojego kraju. Dziś ten kraj istnieje i w każdej chwili możemy wskoczyć od samolotu i po prostu już tam być.... Dlaczego tego nie robimy?”

Sol Jakubowicz

“Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Znowu Cie odbuduję i bedziesz odbudowana panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się....

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadze ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierowrodnym.”

Księga Jeremiasza 31

Folders and Letters

W Jaki Sposób?

 • Udzielamy praktycznej pomocy w poszukiwaniu dokumentów odnoszących się do rodzinnych korzeni żydowskich, często zagubionych lub ukrywanych ze względu na zawieruchy wojenne, ustrój polityczny lub migracje ludności.
  Czerpiemy z doświadczenia osób pracujących w tej sferze przez ponad dwadzieścia lat w krajach sąsiadujących z Polską. Wierzymy, że ta współpraca ułatwi proces zgromadzenia niezbędnej dokumentacji osobom chcącym emigrować z naszego kraju.
 • Przeprowadzamy konsultacje z rodzinami decydującymi się na proces aliji.
  Rozmawiamy z olimami (osobami podejmującymi emigrację do Izraela) w tematyce praktycznych możliwości osadzenia się w nowym kraju, w nowej kulturze i nowym środowisku, zwracając uwagę na zrozumienie korzeni, tożsamości i pragnień odonośnie teraźniejszości i przyszłości – gdzie jest moje miejsce? gdzie jest mój dom?
  Dysponujemy warsztatami w tematyce przechodzenia przez procesy ZMIANY i ADAPTACJI.
 • Udzielamy pomocy finansowej w opłatach związanych z uzyskiwaniem poświadczonych dokumentów oraz refundujemy niektóre koszty poszukiwań i podróży do miejsc związanych z historią rodzinną.
 • Zapewnianiamy wsparcie w Izraelu dla osób, które tego potrzebują, umożliwiając zapoznanie się z izraelską rzeczywistością dnia codziennego (odwiedzenie szkół, urzędów, agencji nieruchomości, sklepów), z ofertami zatrudnienia i edukacji, czy też w miarę możliwości przedstawiamy rodziny mieszkające w Izraelu już od pewnego czasu.

“Było mi bardzo trudno podejść do tematu aliji ze wględu na to, iż nie miałem dokumentów uwierzytelnijących moją tożsamość. Wiele fragmentów historii rodzinnej wskazywało na moje żydowkie korzenie, ale dopiero przejście przez konsulatcje i urealnienie możliwości emigracji do Izraela spowodowało rozpoczęcie procesu podszukiwania dokumentów rodzinnych i praktycznego przygotowania do zmiany miejsca stałego zamieszkania.”

Jerzy

“Rozmowy na temat aliji uzmysłowiły mi to, że moje wołanie o aliję jest wołaniem mnie do w Domu. Dlatego też zaczęłam realistycznie myśleć o tym, że tak chcę tego... i poprosiłam Fundację o pomoc.”

Noemi

Boy Praying

Kogo Dotyczy?

Pomoc w aliyi dotyczy osób pochodzenia żydowskiego zarówno z Polski, jak i z całej Europy. Nasza Fundacja współpracuje z filiami organizacji zajmującymi się Aliją na całym świecie.

Osoby, które wiedzą o swoim pochodzeniu, a mają trudności ze skompletowaniem dokumentacji potrzebnej do otrzymania wizy emigracyjnej, mogą zgłaszać się do nas po pomoc.

Inna grupa to Ci, którzy wolontaryjnie chcą wesprzeć działania Fundacji. Zapraszamy do współpracy – patrz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

“Zespół Pracowników Fundacji zadziwił nas niesamowicie swoją troską o ludzi im zupełnie wcześniej nieznanych, oraz kompetencjami i zachętą, którą otrzymaliśmy od nich. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną nam pomoc.”

Irek

“Nigdy nie myślałam, że uda się znaleźć dokumenty potwierdzające moją żydowską tożsamość, ale z pomocą pracowników fundacji dotarliśmy do nich i w krótkim okresie czasu dostałam wizę emigracyjną do Izraela. Nie mogę w to uwierzyć, że już niedługo będę w kraju, który jest moim domem.”

Kasia

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany współpraca.

Kontakt